Gallery

Sabtu, 14 April 2012

Memburu Centhini

Serat Centhini memiliki empat seri, yakni empat puluh malam dan satunya hujan, minggatnya cebolang, ia membawa raganya dan kekasih yang tersembunyi. Serat Centhini mengisahkan pengembaraan dua putra dan seorang putri belia yang terpaksa lari dari kerajaan Giri. Sepanjang pengembaraan itulah, Amongraga mencicipi semua kebijaksanaan, kearifan dan semua pelanggaran yang tumbuh subur di tanah Jawa.

Tidak ada komentar: