Gallery

Selasa, 05 Juni 2012

Risalah Kemesraan

Syeikh Akbar Muhyiddin Ibn ‘Araby ( 560/1165-638/1240 M) menulis sebuah buku kecil yang berjudul: Risalah al-Anwar fi ma Yumnag Shahib al-Khalwah min al-Asrar. Kitab ini memuat petunjuk praktis menuju Tuhan. Kitab ini disunting pertama kalinya oleh Ibn ‘Araby di Konya, Turki pada tahun 1204/1205. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul: Journey to the Lord of Power. Kitab ini telah diberi catatan singkat oleh Abd al-Karim al-Jili (1365-1408)—masih keturunan Syekh Abd Qadir al-Jailany—penerus Ibn ‘Araby. Al-Jili adalah penulis kitab al-Insan al-Kamil. Al-Jili menulis ulasan dengan judul: al-Isfar ‘an Risalah al-Anwar fi ma Yatajalla li ahl al-zikr min al-Asrar. Buku ini sebetulnya memuat panduan praktis seorang salik dalam melakukan khalwat—menyendiri dan bersunyi-sunyi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Di kalangan sufi, khalwat adalah praktik sufistik yang merujuk pada praktik Nabi Muhammad shalla Allah ‘alaih wa sallama ketika beliau ber-tahannuth di gua Hira, Mekkah. Nabi shalla Allah ‘alaih wa sallama berkhalwat untuk merenungkan nasib umatnya yang dilanda dekadensi moral yang sangat parah. Dari hasil perenungan Baginda Nabi sehingga turunlah wahyu pertama, Q.S al-‘Alaq/ Iqra’ (Bacalah). Di kalangan sufi, khalwat merupakan pendakian spiritual yang harus dijalani oleh seorang salik. Wa Allah a’lam.

Tidak ada komentar: