Gallery

Kamis, 07 Juni 2012

Kejujuran

Jum'at, 8 Juni 2012, Prof. Dr. H. Mahfudz MD bertindak sebagai khatib di Masjid Istiqlal Jakarta. Tema khutbah yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ini adalah "Kejujuran". Kejujuran dalam bahasa biasanya disebut dengan terma al-shidq, al-amin (orang yang terpercaya), atau al-haqq (kebenaran). al-Shidq, seperti gelar Abu Bakar al-Shiddiq. Sedang al-amin, orang terpercaya untuk gelar Nabi Muhammad shalla Allah 'alaih wa sallama ketika beliau berumur sekitar 35 tahun. Nabi pada saat itu mendapatkan kehormatan dan kepercayaan dari ketua adat bangsa arab quraisy untuk menyelesaikan persengketaan antar qabilah. Dalam al-Barzanjy, Nabi mengambil sorban atau kain, baru hajar al-aswad diletakkan di atasnya, kemudian tetua adat dipersilakan untuk mengangkat batu tersebut di Ka'bah. Semua tetua adat merasa senang karena mendapat kehormatan dan kesempatan yang sama untuk meletakkan hajar al-aswad ke tempatnya semula. Sebab,di kalangan suku Arab memiliki keyakinan, siapa yang meletakkan hajar al-aswad ke tempatnya semula, maka suku itulah yang akan mendapatkan kemualiaan.

Tidak ada komentar: