Gallery

Minggu, 22 Februari 2015

Rabi'ah al-Adawiyah

Rabi'ah al-adawiyah adalah seorang sufi besar yang legendaris. Konsep al-mahabbah yang digagasnya masih dikaji sampai sekarang. Margaret Smith menulis disertasi dengan judul Rabi'a the Mystic & Her Fellow-saints in Islam, 1928. Disertasi ini sangat komprehensif mengenai Rabiah. Sampai sekarang syair gubahan Rabiah masih sering dilantunkan, yakni: Ilahy lastu li al.firdawsi ahlan Wa la aqwa ala al.nar al.jahimi Fa hab li tawbatan waghfir zunuby Fa innaka ghafirun al.zanbi al.azimi Zunuby mithlu a'dadi al.rimali Fa habli tawbatan ya zal jalali Wa 'umury naqishun fi kulli yaumin Wa zanby zaidun kaifa ihtimali Ilahy abduka al.'ashy ataka Muqirran bi al.zunuby wa qad da'aka Fa in taghfir fa anta li zaka ahlun lahu Wa intathrid fa man narju siwaka.

Tidak ada komentar: